Vizyon

Ülkemizin çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olmasını istiyoruz. Bunun için ülke beklentilerine cevap verebilecek, çağın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, demokrasiyi yaşatmak isteyen, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirebilen bireylerden oluşan bir toplum düşlüyoruz.

Misyon

Atatürk ilkeleri ışığında, laik ve demokratik cumhuriyetimizin vazgeçilmez kurumlarına sahip çıkacak, geleceğin yöneticisi çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimde uygun koşul ve olanak eşitliği sağlamak, onların yetenek ve becerileri ölçüsünde en iyi düzeyde yetişmelerine katkıda bulunmak, kaynak ve olanakların yönlendirmesinde eğitimin önemi ve önceliği konusunda farkındalık yaratmak, eğitim ve kültür gibi temel konulara toplumu ortak etmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitsel, sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışıyoruz.