Kamu Yararına Vergi Muafiyeti

Vakfımız’a 18.12.2000 tarih ve 2000/1866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Vergi Muafiyeti hakkı tanınmıştır. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89-2 ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14-6 maddeleri gereğince makbuzda gösterilen meblağ, vergi matrahından indirilebilir.