Üniversite Bursu Başvurusu


Kimler Başvuruda Bulunabilir?

 •  T.C Vatandaşı olan, başarılı ve eğitimini sürdürürken sosyo-ekonomik olarak zorluk çeken,
 •  İstanbul’daki devlet üniversitelerinden birini kazanmış veya okumakta olması,
 •  Genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması,
 •  Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olması.

Kimler Başvuruda Bulunamaz?

 • İstanbul dışında bir üniversite kazanan veya okuyan üniversite öğrencileri,
 • Yönetmeliğimize göre Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
 • ikinci öğretim, açık öğretim
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
 • 25 yaşından büyük olanlar,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar.

Burs Başvuru Süreçleri

 • Online Burs Başvuru Formunun doldurulması,
 • Online Başvuru Formunun değerlendirilmesi,
 • İlk aşamada başvurusu olumlu sonuçlanan adaylara SMS ile bilgilendirme yapılması, 
 • Olumlu mesaj alan öğrencinin, aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz ve belirtilen tarihte YEKÜV’e teslim etmesi,
 • Aday ile görüşme ve belgelerin incelenmesi,
 • Son aşamada Burs Komisyonu tarafından kabul edilen adaylara SMS ile bildirim yapılması

Online Başvurusu Olumlu Olan Öğrencilerden İstenen Belgeler

 • 1 Adet fotoğraf*
 •  Kimlik Fotokopisi (Mülakat sırasında aslı yanında olmalı)*
 •  İkametgâh belgesi (E-devletten alınabilir)*
 •  Vukuatlı Aile Nüfus kayıt örneği (E- devletten alınabilir)*
 •  Adli sicil kayıt belgesi ( E- devletten alınabilir)*
 •  Ailenin geçim kaynağını gösteren belge ( E-devletten alınabilir)*
 •  Öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğunu gösteren yeni tarihli resmi okul belgesi*
 •  Transkript belgesi*
 •  Eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almadığına dair okul yönetiminden alınmış belge*

* Tamamlanması istenen zorunlu belgeler