Çevrimiçi Stres Yönetimi

Stres Yönetimi Eğitimi projesinin amacı, eğitime katılan öğrencilere stres kavramı, stresin bireysel ve çevresel nedenleri ve bilişsel, davranışsal, duygusal ve fiziksel etkileri ile ilgili bilgi vererek farkındalık kazandırmak ve bilinçli farkındalık uygulamaları yaptırtarak stres yönetimine yönelik somut bir yaşam becerisi kazandırmaktır. Proje başlamadan önce öğrencilerle yapılan araştırma anketinde, öğrencilerin algılanan stres düzeyleri, stresle başa çıkma yaklaşımları ve olumlu ve olumsuz duygu durumlarıyla ilgili ölçümler yapılmıştır. Aynı ölçümler eğitim sonunda ve eğitimden bir ay sonra tekrarlanmıştır. Eğitim öncesi ve sonrasında yapılan ölçümler, eğitime maruz kalmayan bursiyerlerden oluşan bir kontrol grubu ile de yürütülmüş ve bu sayede eğitim grubunda yer alan öğrencilerin stres algısı, başa çıkma yöntemleri ve olumlu/olumsuz duygu durumlarındaki olası değişim ve bu değişimin eğitimle olan ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir