Önce Öğretmen Projesi

Nitelikli insan gücünün öneminin tartışılmaz olduğu günümüzde, eğiticiler insana yatırımda en önemli rolü oynamaktadırlar. Günümüz rekabet ortamında sürdürülebilir başarı ve kalkınma nitelikli insan gücü ile mümkündür. Bunun gerçekleşmesi ise eğitimin kalitesine bağlıdır.

Teknolojinin ve iletişimin baş döndürücü bir hızla geliştiği dünyamızda, gençlerimizin iş ve sosyal hayata hazırlanabilmeleri için gereken becerilere hemen her gün bir yenisi eklenmektedir. Bu doğrultuda, Öğretmenlerinizin etkin eğitimler verebilmek ve etkin eğitici olabilmek için becerilerinin güncellenmesi ve geliştirilmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Öğretmenlik mesleği doğası gereği akademik yeterliliklerin yanı sıra pek çok sosyal duygusal yeterliliğe sahip olmayı gerektirir.

Bunlardan biri de, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunmasını hedeflediğimiz eğitici eğitimi programı oldu. Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemi incelendiğinde eğitici eğitiminin ne denli önemli olduğu gerçeğinden yola çıkarak, öğretmenlerimize ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı) eğitimcileri tarafından gerçekleştirilen bir eğitim programı armağan ettik.

* Önce Öğretmen Projesinin etki alanını genişletmek üzere, “Öğretmenler Günü” olan 24 Kasım 2019 da anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçirdik. Ata’mızın “Başöğretmen” sanı almasının 90. yılı ile örtüşen bu kararla burslarımıza ek bir fon oluşturuldu ve burs çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında 90 Eğitim Fakülteli gence burs imkanı sağlanmıştır

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir