Kültür Yolu Projesi

Kültür Yolu projesi, ülkemizin tarihi, kültürel, doğal zenginliklerinin kız öğrencilerimize  yurt  çapında  tanıtımı ve kültür  paylaşımının  gerçekleştirilmesi,  başarının  teşvik edilerek  çağdaş  uygarlık düzeyini yakalayabilmenin  tek  yolunun eğitimde olduğu  bilincinin kazandırılması,  özellikle zorunlu  ilköğretimi tamamlamış kız öğrencilerin  eğitime devamının teşvik edilmesi,  yörelerine döndüklerinde eğitimin önemi  ve önceliği  konusunda YEKÜV Eğitim ve Kültür Elçileri olarak gönüllü çalışmalara devam etmeleri amacıyla 2001 yılında programlandı.

Batman (2001), Siirt (2002), Adıyaman (2003) ve son olarak da Mardin (2004) uygulamasıyla  hayata geçirilen proje, İstanbul ile Doğu ve Güneydoğu illeri arasında kurulan bir kültür köprüsü olması ve her ilin köylerinden seçilen 10 kız öğrencinin eğitsel, sosyal, kültürel gelişimiyle her ilde 10 genç model yaratması bakımından önemlidir.

Gençlerin sergiledikleri başarı, performans ve gönüllülük bilinci ile diğer gençler için teşvik edici ve destekleyici olması, proje kapsamında verilen “Başarılı Olmak Bir Tercihtir” ve “Eğitim ve Özgüven” seminerleri ile kişisel gelişimlerine ve hedefleri konusunda kendilerine güvenmelerine katkı sağlaması açısından salt bir gezi projesi olmanın ötesinde kültürel ve eğitsel nitelik taşıyan bir gelişim programıdır.

Projenin uygulandığı 2001-2004 yılları arasında 45 kız çocuğunun sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlandı.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir