Benim Haklarım Projesi

Türkiye’nin de kabul ettiği BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde “Çocukların savunmasız olmalarından dolayı korunmaya muhtaç olmaları, bu korumayı sağlayacak ailenin çocuk hakları konusundaki sorumluluğu, çocuğun haklarına saygının ve bu hakların güvenceye alınmasının önemi” vurgulanmaktadır. Ancak bu vurguya rağmen çocuk hakları halen ihmal edilmeye devam edilmektedir.

Çocukların “Çocuk Hakları”  konusunda bilinçlendirilmesi, demokratik hakların kullanımında bilinçli yurttaşlar olarak geleceğe hazırlanmaların adına katkı sağlanması ve bu bağlamda eğitim, sağlık, kültür gibi temel konulara öncelik verilerek çocuk hakları alanında yaşanan sorunlara çözümler aramak amacıyla 1994 yılında gerçekleştirildi.

Vakfımız tarafından, çocuk etkinlikleri kapsamında bastırılan ve tüm hakları Başbakanlık ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na ait olan kitapçık tüm katılımcılara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir